1.3. B2B Strateji

Stratejinin amacı işletmeyi rakiplerinden ayıran yeteneklerin toplam değerini maksimum düzeye çıkarmaktır (Collis, 2008). Birçok B2B firmasında stratejik seçimler, pazarlama seçimleri ile beraber düşünülür (Cespedes ve Narayandas, 2014). Herhangi bir strateji şu üç bileşenden oluşmaktadır; hedefler, kapsam ve avantajlar. Hedefler stratejinin ulaşmayı umduğu amaçlardır. Nicel ya da nitel amaçlar olabilmektedir. Örneğin kar, pazar payı, yatırım geri ödemesi veya müşteri memnuniyeti. Stratejinin ikinci bileşeni olan kapsam firmanın faaliyet göstereceği alanı belirtmektedir. İşletmenin odaklanacağı coğrafi alanı veya ürün kategorilerini tanımlamak için kullanılabilir. Son olarak avantajlar firmanın neyi farklı, daha iyi veya en iyi yaptığını anlatmaktadır. İşletmenin sunduğu avantajlar fiyat, kalite, hizmet, hız veya yenilik de dahil olmak üzere herhangi bir değer teklifiyle bağlantılı olabilmektedir. Pazarlama tercihlerindeki değişiklikler strateji seçimlerini, strateji değişiklikleri de pazarlamayı dinamik bir biçimde etkileyebilmektedir.


Kaynaklar:
Cespedes Frank, Narayandas Das; 2014
Collis David, Rukstad Michael; 2008

Bir yanıt yazın